Aktuality

06. jún 2019, 21:11

Pochod seniorov

Tradičný pochod seniorov na záver akademického roka uskutočníme dňa 26. júna. Stretneme sa na parkovisku pri Istropolise pred 10.00 hod a zavezieme sa autobusom do Ivánky k mohyle gen. M.R. Štefánika, kde položíme venček a zarecitujeme báseň. Potom si v "pamätnej izbe"  pripomenieme život a prácu tohoto velikána našich dejín.

Návrat autobusu plánujeme o 14.00 hodine.

Cenu tejto exkurzie sme stanovili na 10 euro. Poplatok budeme vyberať na exkurzii do Bojníc v utorok dňa 11. júna, 

ďalej vo vestibule UK dňa 12. júna od 12.00 do 14.00 hod., dňa 14. júna, tiež od 12.00 do 14.00 hod. a 18. júna od 13.00 do 14.00 hod.

Prídite si uctiť Štefánikovu pamiatku aj touto formou.

Na stretnutie sa teší            výbor klubu UTV.