Bulletin

Výbor Klubu UTV vydáva s ročnou periodicitou informačný bulletin o činnosti Klubu. Tu si môžete jednotlivé čísla prezrieť, prípadne stiahnuť vo formáte PDF.

Bulletin 25/2024
vložené: 15. január 2024 [veľkosť súboru: 312.84 kB]

Bulletin 24/2023
vložené: 24. marec 2023 [veľkosť súboru: 1.27 MB]

Bulletin 23/2022
vložené: 31. máj 2022 [veľkosť súboru: 169.90 kB]

Bulletin 22/2021
vložené: 28. január 2021 [veľkosť súboru: 182.56 kB]

Bulletin 21/2020
vložené: 10. február 2020 [veľkosť súboru: 385.95 kB]

Bulletin 20/2019
vložené: 26. december 2019 [veľkosť súboru: 812.80 kB]

Bulletin 19/2019
vložené: 31. január 2019 [veľkosť súboru: 360.88 kB]

Bulletin 18/2018
vložené: 05. február 2018 [veľkosť súboru: 268.78 kB]

Bulletin 17/2017
vložené: 26. marec 2017 [veľkosť súboru: 6.37 MB]

Bulletin 16/2016
vložené: 21. február 2016 [veľkosť súboru: 292.20 kB]

Bulletin 15/2015
vložené: 28. marec 2015 [veľkosť súboru: 794.78 kB]

Bulletin 14/2014
vložené: 17. január 2014 [veľkosť súboru: 753.09 kB]

Bulletin 13/2013
vložené: 17. január 2013 [veľkosť súboru: 234.39 kB]