Výbor klubu

Ing. Ján Hrouzek, CSc. - predseda

email: vieraziskova1@gmail.com

Mgr. Viera Žišková - podpredseda výboru

email: vieraziskova1@gmail.com

Silvester Jendrál - tajomník

email: jendrals@gmail.com

Ing. Pavel Zeleňák - hospodár

email: pobox.paze@gmail.com

RNDr. Eva Kellerová - predseda revíznej komisie

email: kellerova@chello.sk

Emília Kánová, BC - člen revíznej komisie

email: emiliakanova@centrum.sk

PaedDr. Nadežda Malá - člen revíznej komisie

email: nada.river@gmail.com

Mgr. Judita Mrázová - kronikár

email: juditkamrazova@gmail.com

Ján Kán - člen výboru

email: jankan2009@hotmail.com

Ing. Vladimír Kopča - člen výboru

email: vladkopca@gmail.com

MUDr. Klára Podolská - člen výboru

email: podolskaklara@gmail.com

Darina Šimčíková - člen výboru

email: dsimcikova@gmail.com