Aktuality

14. apríl 2018, 06:36

Pochod seniorov.

Tradičný POCHOD SENIOROV na ukončenie akademického roka sa tento rok uskutoční ako 

VYHLIADKOVÁ PLAVBA LOĎOU

dňa 27.6.2018. Stretneme sa v osobnom prístave na Fajnorovom nábreží o 13.00 hod., nastúpime na loď ŽILINA a odvezieme sa (1 hod.) ku galérii DANUBIANA, ktorú si pozrieme (2 hod.). Na spiatočnej ceste si pri šálke kávy - čaju porozprávame o plánoch na nasledujúci rok. Návrat je o cca 18.00 hod.

Cena je 12 euro, vyberať sa bude na ul.Odbojárov 10/A pred kanceláriou č. 12 nasledovne: 17.4. od 14.00 do 15.00 hod.,  15.5. od 14.00  do 15.00 hod., 17.5. od 10.00 do 12.00 hod., a na exkurziách do Komárna (25.4.) a Nitry (31.5.). Vítaní sú aj rodinní príslušníci a priatelia.

Pretože loď musíme vyplatiť vopred, pri neúčasti treba za seba dať náhradníka, poplatok sa nevracia. 

Výbor klubu UTV UK.