Aktuality

12. január 2015, 17:43

Nový rok 2015

Milí priatelia, členovia KLUBu UTV UK, poslucháči UTV, spolužiaci, priaznivci a sympatizanti.

V úvode tohoto Nového roka 2015 si Vás dovoľujem v mene výboru, ale i v mene svojom čo najsrdečnejšie pozdraviť, zaželať Vám veľa dobrého zdravia, optimizmu, dobrej nálady a vôle prekonávať životné prekážky, či traumy. Naladiť sa na tú dobrú, pozitívnu strunu diania a celej našej činnosti.

V činnosti nášho KLUBu UTV UK sme tú pomyseľnú laťku posunuli vysoko nahor. Dakedy už sme nestačili s dychom. O to to bolo krajšie, zaujímavejšie a vzácnejšie. O úspechu našich aktivít, akcií predsa hovoria čísla účasti a záujmu Vás všetkých. I v tomto roku Vás nechceme sklamať. Čakáme však i na Vaše podnetné návrhy, nápady, čo a ako zorganizovať, "z kadiaľ zobrať na to", čo by sme chceli organizovať, resp. rozširovať. Nápadov, poznatkov, návrhov je veľa. Len ich treba vedieť i zúžitkovať. Takúto silu nových aktivít očakávame od každého člena KLUBu, priaznivca, či sympatizanta. Pevné zdravie a veľká dávka aktivity nech nás všetkých sprevádza i v tomto nastúpenom roku 2015. Všetkým Vám všetko dobré želá

                                                              predseda KLUBu UTV UK