Aktuality

09. október 2014, 10:49

Zahájenie nového študijného roku a činnosti KLUBu UTV UK v Bratislave

Milí členovia KLUBu UTV UK,

v sobotu, dňa 4. októbra 2014 sme otvorili nový študijný rok, ale i činnosť nášho KLUBu v rámci mesiaca úcty k starším "pochodom seniorov". Za Vašu účasť, náladu a vzťahy ku nášmu KLUBu Vám vyslovujem úprimné poďakovanie. Už teraz sa zaoberáme s celou vážnosťou nad budúcimi akciami /aktivitami/ KLUBu.Chceli by sme, aby jednotlivé aktivity boli vyvážené, zaujímavé, zanechávali vo Vás pozitívne spomienky. Chceme oveľa viac čerpať i z Vašich námetov, nápadov, návrhov, len ich musíte nám predložiť, povedať. Výbor KLUBu, v rámci svojich možností potom zaradí Vaše návrhy i do programu budúcich akcií. Chcem sa Vám zároveň i poďakovať, za doterajšiu priazeň, aktivitu, účasť na jednotlivých akciách organizovaných KLUBom UTV UK. Želám Vám všetkým pevné zdravie, veľa entuziazmu, chutí a chcenia ísť v našich programoch spoločne ďalej.

Všetkých pozdravuje Dr. Ivan Šiška, predseda