Aktuality

20. august 2023, 10:34

Exkurzia - múzeum včelárstva a vodné mlyny na Dunaji.

Vážené kolegyne, kolegovia,

podľa nášho plánu práce pripravuje klub exkurziu do múzea včelárstva a na vodné mlyny na Dunaji. Exkurzia sa uskutoční dňa 12. septembra s nasledovným programom:

Odchod autobusu o 8.00 hod z obvyklého miesta za bývalým Istropolisom.

9.00 - prehliadka múzea Včelárska paseka s výkladom

11.00- Vodný mlyn Jelka

12.30- obed

15.00- Vodný mlyn Kolárovo

19.00- predpokladaný návrat do Bratislavy 

Cena exkurzie je 35 euro. Poplatok sa bude vyberať na ul. Odbojárov dňa  4.9.2023 od 8.00 do 11.00 hod.

Výbor klubu.