Aktuality

16. máj 2023, 23:37

Exkurzia do Dolnej Krupej

Klub UTV organizuje exkurziu do Rozária a Medolandie v Dolnej Krupej dňa 27.6.2023, (t.j. v utorok). Program: Vila Apimed (so sprievodcom), spoločný obed, prehliadka najväčšieho rozária v strednej Európe, prehliadka pamätníka - domu L.v. Beethovena.

Odchod o 8.00 hod. z parkoviska za býv. Istropolisom. Predpokladaný návrat o 18.00 hod.

Cena 25.00 euro.

Poplatok sa bude vyberať na vrátnici na ul. Odbojárov v dňoch:

18.5. 2023 od 12.00 do 14.45 hod.,

23.5.2023 na exkurzii do B. Štiavnice

8.6. 2023 od 13.00 do 15.00 hod.,

15.6. 2023 od 13.00  do 15.00 hod..

Na Vašu účasť sa teší      výbor klubu.