Aktuality

28. február 2023, 14:55

Služba klubu UTV

Dňa 2.3. 2023 t.j. vo štvrtok bude na ul. Odbojárov 10/A v čase od 12.15 hod. do 14.00 hod pred kanceláriou UTV č. 13 služba klubu a bude vyberať vložné na exkurziu do Nitry a Hlohovca, poriadanej 6.3. 2023.

Výbor klubu.