Aktuality

02. august 2021, 17:47

Plán práce klubu na školský rok 2021 - 2022

September 2021 - Pochod seniorov - 2,10.2021

Október 2021 - Návšteva divadelného predstavenia

November 2021 - Beseda s osobnosťou

December 2021 - Návšteva predvianočného koncertu SF

Január 2022 - Výročná členská schôdza

Február 2022 - Návšteva divadelného predstavenia

Marec 2022 - Beseda

Apríľ 2022 - Exkurzia

Máj 2022 - Exkurzia

Jún 2022 - Pochod seniorov. Ukončenie akademického roku

Pretože v súčasnosti nie sú známe podmienky za akých budeme môcť realizovať jednotlivé podujatia - je náš plán zostavený iba rámcové.

Podľa konkrétnych možnosti bude výbor klubu upresňovať termíny a formy stretávania. Zatiaľ nie je známy ani iný spôsob oznamovania noviniek členom, ako informácie na www - stránke klubu, alebo telefonické dotazy na tel. čísle klubu - 0918 / 775 499. Prosíme preto o toleranciu.

Web stránka klubu : www.klubutv.sk