Aktuality

22. december 2020, 22:40

Vianočný pozdrav

Vážené kolegyne, kolegovia,

 

v predvečer Štedrého dňa Vás srdečne pozdravujeme. 

Želáme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a mnoho úspechov v novom roku.

Výbor Klubu UTV.