Aktuality

30. august 2020, 08:44

Otvorenie akademického roku 2020/2021

Vážené kolegyne, kolegovia,

v sobotu 19. septembra 2020 uskutoční sa tradičný pochod členov klubu UTV UK.

Zraz účastníkov o 10.00 hod pred budovou UK na Šafárikovom námestí.

Trasa pochodu - nábrežím Dunaja.

Priateľské posedenie pri šálke kávy, oboznámenie s plánom práce klubu,

návrhy do plánu práce na nový akademický rok.

 

Všetkých srdečne pozývame.

 

Výbor Klubu UTV.