Aktuality

Predvianočné posedenie

09. november 2023, 21:10

Vážené kolegyne, kolegovianaplánovali sme si predvianočné posedenie pri koláčikoch, tak ako každý rok. Uskutoční sa v posluchárni č. 19 na CDV,…

Pozor, zrušenie exkurzie.

03. november 2023, 19:37

Vážené kolegyne, kolegovia,exkurziu do Modry spojenú s vínnou cestou a návštevou hradu Červený Kameňsme boli nútení zrušiť pre nezáujem členov…

Malokarpatská vínna cesta

25. október 2023, 13:13

Vážené kolegyne, kolegovia, výbor klubu pripravil degustáciu vín - vínnu cestu, spojenú s exkurziou do modranskej majoliky a hradu Červený Kameň. …

 <1234567 >  Last ›