Galéria

Výročná členská schôdza (26. január 2018)

Výročnú členskú schôdzu klubu výbor už tradične zvolal v januári. Účasť svedčí o záujme členov, hoci nie všetci pozvaní delegáti si našli čas. Voľby navrhovaných členov výboru na ďalší rok jednohlasne potvrdili, že členovia klubu sú s našou prácou pre klub spokojní. Príhovor Dr. Chládeckej a živá diskusia boli pre nás povzbudením do ďalšieho roku práce.