Galéria

Výlet do Budapešti (05. apríl 2017)

Navštívili sme Hradný vrch, zapísaný do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Od Rybárskej bašty bolo iba pár krokov do Matyášovho chrámu, s malou prestávkou sme prešli na Budínsky hrad do Maďarskej národnej galérie. Z bohatých zbierok obrazov, sôch, medailí pripomíname si iba pár z tých najvzácnejších. Ešte raz srdečne ďakujeme našej spolužiačke PhDr. Vlaste Husárovej za pomoc pri organizovaní krásneho výletu.