Galéria

Výročná členská schôdza klubu. (27. január 2017)

Dňa 27. januára sme sa stretli na bilancovaní našej práce za rok 2016 a na plánovaní činnosti klubu pre rok 2017.