Galéria

Beseda s kňazom ThLic. Danielom Dianom. (18. marec 2016)

V piatok - 18.marca 2016 sme uskutočnili besedu s katolickým kňazom - ThLic. Danielom Dianom v CĎV na ulici Odbojárov 10 / A. V predveľkonočnom období sme si vypočuli veľa poučných myšlienok a na záver širokú diskusiu.