Galéria

Výročná členská schôdza klubu UTV. (22. január 2016)

V piatok - 22.januára 2016 sme uskutočnili výročnú členskú schôdzu nášho občianského združenia klubu UTV v CĎV na ul. Odbojárov 10 / A. Schôdze sa zúčastnilo 75 členov 4 hostia. Zhodnotili sme našu činnosť klubu za minulý rok 2015 a naplánovali sme si nové akcie na tento kalendárný rok 2016.