Galéria

Právnická prednáška a predvianočné posedenie členov klubu UTV. (11. december 2015)

V piatok - 11.decembra 2015 sme uskutočnili právnickú prednášku na tému - Zákon o socialnej pomoci č. 195 - so zameraním na seniorov. Po prednáške sme mali pekné predvianočné posedenie - pri domácich koláčoch od naších členiek.