Galéria

Výročná členská schôdza klubu UTV (23. január 2015)

V piatok - 23.1.2015 sme uskutočnili výročnú členskú schôdzu nášho klubu UTV v CĎV na ul. Odbojárov 10 / A. Zhodnotili sme našu celkovú činnosť klubu za minulý rok 2014 i načrtli nové akcie na tento kalendárný rok 2015.