Galéria

Predvianočné stretnutie s pátrom Srholcom Antonom (12. december 2014)

V piatok - 12.decembra 2014 sme uskutočnili - Predvianočné stretnutie s pátrom Antonom SRHOLCOM v aule CĎV na ul.Odbojárov. Zaplnená aula si vypočulá veľmi srdečný príhovor i následnú besedu. Spolu sme si zaspievali i zarecitovali a pri vianočných koláčoch, ktoré napiekli naše členky klubu sme strávili veľmi príjemné dve hodiny.