Galéria

Prehliadka pamätihodnosti Starého mesta v Bratislave (22. október 2014)

V stredu, 22.10.2014 sme uskutočnili - Prehliadku pamätihodnosti v Starom meste Bratislava. Odborne nás sprevádzala a veľmi pútavo rozprávala naša členka klubu UTV, Ing.Editka Kiššová.