Galéria

Začiatok nového šk.roku a činnosti klubu UTV - pochod seniorov (04. október 2014)

V sobotu - 4.10.2014 sme otvorili nový študijný rok i klubu - tradičným pochodom od UK na Šafarikovom námestí - nábrežím až k PKO, kde sme si posedeli pri káve a pripravovali sme plány pre klub UTV na budúci školský rok.