Galéria

Výročná členská schôdza (24. február 2023)

Podľa čl. 14 časti VI Stanov klubu zvoláva výbor klubu výročnú členskú schôdzu členov klubu.

Pár obrázkov nám ju pripomenie.