Galéria

Ocenenie našej práce (10. október 2019)

Vedenie CĎV a UTV ocenilo prácu klubu. 

Veľmi si vážime toho, že naša práca, ktorú robíme pre naše ďalšie vzdelávanie a zvyšovanie kvality nášho seniorského života, bola kladne hodnotená. 

Výbor klubu.