Podujatia

Streda, 02. apríl 2014

Exkurzia: "MALOKARPATSKÁ VÍNNA CESTA"

Exkurzia: "Malokarpatská vínna cesta" sa opätovne organizuje pre veľký ohlas a záujem členov KLUBU UTV.Trasa: BA-Svätý Jur-Pezinok-Modra-Kráľová a späť.

Autobus bude pristavený na parkovisku pri osobnom prístave /Fajnorovo nábr./, odchod autobusu o 7.30 hodine.

Cena: 20,- € degustácie + občerstvenie

Záujemci sa môže hlásiť u tajomníka KLUBU UTV pána Silva Jendrála.

/telefón: 0903753765/.