Podujatia

Pondelok, 10. február 2014

prednáška spojená s besedou:Súčasná ruská dráma

Prednáška, spojená s besedou: "SÚČASNÁ RUSKÁ DRÁMA"

čas: 13.00 hodine, učebňa č. 28ú I poschodie/, Odbojárov 10/a

Prednáša: doktorantka, Mgr. Tatiana  B r e v e r o v á