Podujatia

Štvrtok, 23. február 2017

Beseda s významnou osobnosťou

Dňa 17. februára 2017 uskutočnila sa na pôde Klubu UTV beseda s národnou umelkyňou Máriou Kráľovičovou. Takmer rekordná účasť členov klubu bola odmenená veľmi zaujímavým rozprávaním pani Kráľovičovej a recitáciou z diel našich aj svetových autorov. Beseda bola často prerušovaná spontánnym potleskom.  Milú atmosféru podujatia dokreslila aj ľudová pieseň zo Záhoria, ktorú umelkyni zaspievali účastníčky besedy.