Podujatia

Piatok, 03. február 2017

Výročná členská schôdza Klubu.

Dňa 27. januára 2017 uskutočnila sa výročná členská schôdza Klubu UTV UK, na ktorej sa zúčastnilo cez 90 delegátov a ako hostia p. Dr. Hrapková, p. Ing. Bučková a  p. Šeligová. Správu o činnosti klubu za r. 2016, správu o hospodárení, návrh rozpočtu a správu RK prijali účastníci jednomyselne. Voľby do výboru Klubu potvrdili súčasné zloženie výboru.

Výročnú členskú schôdzu viedla z poverenia výboru jeho členka p. Mgr. Mrázová.