Podujatia

Štvrtok, 06. október 2016

Pochod starou Bratislavou.

Dňa 6.10. 2016 sa stretli záujemci o poklady kultúry Bratislavy na prechádzke Starým mestom. P.Kiššová nám priblížila časť histórie palácov, kostolov a uličiek nášho mesta. Zlatým klincom podujatia bola prehliadka známej zbierky tapisérií v Primaciálnom paláci. Napriek nepriaznivému počasiu vyjadrili účastníci prechádzky srdečné poďakovanie našej lektorke.