Podujatia

Sobota, 06. jún 2015

Ukončenie študijného roku - pochod seniorov

Tak, ako po iné roky i teraz, v rámci medzinárodného týždňa seniorov, ukončení študijného roku 2014/15, KLUB UTV UK organizuje

v sobotu, dňa 6. júna 2015 od 10.00 hodiny: "POCHOD SENIOROV".

Zraz všetkých záujemcov a členov KLUBu bude pred vchodom do budovy UK na Šafárikovom námestí v Bratislave. Následne spoločný pochod /prechádzka/ dunajským nábrežím ku bývalému PKO, kde by sme si chceli v kaviarni "VOLEJ" pri šálke kávy, či čaju zorganizovať prvé tohoročné bilancovanie našej činnosti. Budeme hodnotiť doterajšiu našu klubovú činnosť.

Všetkých srdečne pozývame.

                                                               výbor KLUBu UTV UK