Podujatia

Štvrtok, 14. máj 2015

Exkurzia: Južná Morava

Na základe plánu práce a informácií sa uskutoční vo štvrtok, dňa 14. mája 2015 exkurzia: "Južná Morava". Prihlasovanie účastníkov prebiehalo po klubovom spoločenskom večeri, po porade vedúcih študijných skupín, ako aj počas jednotlivých organizovaných aktivít.

Trasa: LEDNICE-VALTICE /prehliadky zámkov, skleníka, návšteva minaretu, obed vo Valticiach a podobne.

Cena pre účastníka bola stanovená na 35,- €. Autobus bude pristavený ráno o 06.15 hodine na parkovisku pri osobnom prístave /Fajnorovo nábrežie/. Odchod autobusu je určený na 06.30 hodinu.

Všetkým prihláseným želáme veľa nezabudnuteľných zážitkov.

                                                                              výbor KLUBu UTV