Podujatia

Štvrtok, 23. apríl 2015

Návšteva a prehliadka Múzea židovskej kultúry v Bratislave

Návšteva -  prehliadka: MÚZEA ŽIDOVSKEJ KULTÚRY V BRATISLAVE sa uskutoční vo štvrtok, dňa 23. apríla 2015 vo dvoch turnusoch /max. po 25 účastníkoch/: I.- turnus o 14.00 hodine, II.- turnus o 15.00 hodine. /vstupné ešte nám nebolo stanovené/. Vstupné sa bude vyberať až pred vstupom do múzea. Prehliadka je určená prevažne pre členov KLUBu z prých ročníkov. Záujemcovia sa môžu prihlásiť mailom alebo telefonicky u tajomníka KLUBu p. S. Jendrála /jendrals@gmail.com, 0903753765/.