Podujatia

Piatok, 12. december 2014

Predvianočné stretnutie

PREDVIANOČNÉ  STRETNUTIE členov KLUBu UTV UK v Bratislave

sa uskutoční v piatok, dňa 12. decembra 2014 od 13.00 hodiny v učebni č.19 /prízemie-aula/, v Cetre ďaľšieho vzdelávania    , ul. Odbojárov 10/a v Bratislave.

Hosť programu: pán don Anton  S R H O L E C, SDB /správca zariadenia MEA CULPA v Bratislave/.

Podľa doteraších dobrých zvykov i teraz prosíme všetkých, ktorí sa chcú tohoto predvianočného stretnutia zúčastniť, že by so sebou priniesli už napečené vianočné pečivo, koláče, prípadne iné sladkosti, ktoré potom sa ponúkajú všetkým prítomným.

Nealkoholické nápoje /vrátane plastových pohárikov, servítky, či tácky/ zabezpečí výbor KLUBU UTV UK vo svojej réžii.

Prosíme všetkých, aby ste prišli včas, aby bolo dosť času na prípravu výzdoby a rozloženie občerstvenia /koláčov a nealko nápojov/.

Tak, ako po iné roky sa táto akcia teší obrovskej popularite. Myslíme, že nebude tomu inak i v tomto roku.

 

Na všetkých záujemcov a účastníkov sa teší

                                                                   výbor KLUBu UTV UK