Podujatia

Piatok, 14. november 2014

Prednáška s právnikom

Výbor KLUBU UTV UK si Vás dovoľuje pozvať na prednášku, spojenú s besedou s právničkou pani JUDr. Annou JENDRÁLOVOU na tému: "Rodinné právo,dedičstvo, darovanie, záveť".

prednáška sa uskutoční v piatok, dňa 14. novembra 2014 od 13.00 hodiny v aule č. 19 /prízemie/ v CĎV, Odbojárov 10/a.

Vzhľadom na mimoriadnu aktuálnosť Vás všetkých srdečne pozývame.