Podujatia

Sobota, 04. október 2014

Otvorenie nového študijného roku i KLUBU - pochod - sobota 4. októbra 2014

Niový študijný rok 2014/15 UTV, ale aj v činnosti a aktivitách KLUBU UTV UK otvoríme spoločnou prechádzkou /pochodom/, tak ako v závere štud. roka v júni t.r. v sobotu, dňa 4. októbra 2014. /Od Šafárikového námestia popri dunajskom nábreží až ku starému PKO/.

Zraz všetkých záujemcov bude o 10.00 hodine pred vchodom na UK

na Šafárikovom námestí v Bratislave. /Upozorňujeme na stavebné práce

na Štúrovej ul. a pred vchodom do budovy UK.

Tešíme sa na Vašu účasť.