Podujatia

Sobota, 14. jún 2014

Pochod seniorov 2014

Dovoľujem si Vám všetkým, ktorí Ste prijali naše pozvanie na pochod seniorov, v rámci medzinárodného týždňa seniorov, ako aj na záver študijného roku 2013/2014, úprimne  p o ď a k o v a ť   za Vašu účasť, ktorá bola až prekvapujúco  vysoká. Teda v rámci výboru KLUBu UTV Uk srdečná vďaka. Vďaka patrí samozrejme aj tým našim spolužiačkam, členkám KLUBu, ktoré sa vyzbrojili sladkými, či slanými koláčmi. Ešte ráz všetkým srdečná vďaka. Najbližšie sa stretneme na otvorení nového študijného roku 2014/2015, 4 októbra 2014, t.j. v sobotu, o 10.00 hodine pred budovou našej ALMA MATER, na Šafárikovom námestí /tak, ako dnes/. Všetkým želám pekné leto, veľa príjemných chcvíľ, veľa zdravia a chuti ísť zasa o krôčik ďalej. Pekný deň všetkým želá Dr. Ivan Šiška, predseda KLUBu UTV UK.

,