Podujatia

Sobota, 14. jún 2014

Pochod seniorov

KLUB UTV UK v Bratislave, v rámci medzinárodného týždňa seniorov a ukončenia študijného roku 2013/2014, organizuje  p o ch o d členov KLUBU a sympatizantov, v sobotu, dňa 14. júna 2014 od 10.00 hodiny.

Zraz všetkých záujemcov a účastníkov bude pred vchodom do budovy UK na Šafárikovom námestí od 09.45 hod., následne spoločný pochod nábrežím Dunaja /Fajnorovo nábrežie, vedľa osob. prístavu, pozdĺž mosta SNP ku  bývalému PKO/, kde si v kaviarni "VOLEJ" zorganizujeme mikro poradu pri šalke kávy /či čaju/ a vyhodnotíme našu doterajšiu klubovú činnosť.

Všetkých srdečne pozývame a tešíme sa na Vašu účasť!

 

                                                               výbor KLUBU UTV UK