Podujatia

Štvrtok, 29. máj 2014

Exkurzia: "POZNAJ SVOJU VLASŤ"

KLUB UTV UK organizuje ďalšiu zo série exkurzií pod názvom: "POZNAJ SVOJU VLASŤ", vo štvrtok, dňa 29. mája 2014 po trase:

BA-Brezová pod Bradlom-Bradlo-Hlboké-Borský Mikuláš a späť.

Odchod autobusu bude o 7.00 hodine z parkoviska pri osobnom prístave /Fajnorovo nábrežie/ v Bratislave.

Záujemcovia nech sa hlásia u tajomníka KLUBU pána Silvestra JENDRÁLA,kontakt: 09O3 753 765       mail: jendrals@gmail.com

Cena pre členov:  15,- €,     pre ostatných:   18,- €

Želáme veľa pekných zážitkov

                                                       výbor KLUBU UTV UK