Podujatia

Piatok, 11. apríl 2014

Beseda so slovenským literátom: pánom Hevierom

 Beseda so slovenským literátom pánom   Danielom   H e v i e r o m  sa

uskutoční v piatok, dňa 11. apríla 2014 od 13.00 hodiny vo veľkej študovni č. 19 /prízemie/ v CĎV na ul. Odbojárov 10/a.

Tešíme sa na Vašu účasť!