Na úvod

Víta Vás stránka občianskeho združenia Klub UTV UK.

 

Účelom zriadenia stránky je podať súhrnné informácie o klube a o aktivitích, ktoré pre svojich členov klub pripravuje.

Nájdete tu aj informácie o kontaktoch na členov výboru klubu a aj informácie o akciách už zrealizovaných.

Dúfam, že Vás stránka zaujme a nájdete na nej informácie, ktoré Vám budú užitočné. Čerstvé správy zverejňujeme aj na vývesnej tabuli, ktorá je  na ul. Odbojárov 10/A pri kancelárii študijného referátu UTV. Na Vaše otázky a kontakt s výborom Klubu  UTV Vám slúži mobilné telefonické spojenie na čísle

                    0918775499.

Ing. Ján Hrouzek, CsC., predseda Klubu UTV