Aktuality

07. január 2014, 13:53

Príhovor predsedu občianskeho združenia KLUBU UTV UK

Milí priatelia, členovia KLUBU UTV UK, milí priaznivci.

     Na prahu nového roka 2014 si Vás dovoľujem všetkých srdečne pozdraviť, zaželať pevné zdravie a neutíchajúci záujem o činnosť a aktivity KLUBU UTV UK, ako občianskeho združenia. V roku 2013 uplynulo už štrnásť rokov od založenia KLUBU UTV. Cieľom Klubu je v plnej miere pripravovať pre svojich členov a priaznivcov program, ktorý je zaujímavý, poučný, či veselý. Každá aktivita musí v sebe zahŕňať zložku edukačnú i spoločenskú.

Od začiatku sa výbor KLUBU snaží striedať v aktivitách prednášky, či besedy s významnými osobnosťami politického, kultúrneho, či vedeckého života, so spoločensko-vlastivedným poznávaním našej domoviny i našich susedov za hranicami vlasti. Nie je to úloha jednoduchá, ľahká. Často musíme pri zabezpečovaní akcie riešiť veľa organizačných, priestorových, obsahových problémov k Vašej spokojnosti. Pre nás, členov výboru, sú prejavy uznaní hrejivé a potešujúce. Viac posúvajú nás k ďalším aktivitám, sú vlastne našim kompasom činnosti.

V závere môjho krátkeho vstupu musím vyjadriť veľké ďakujem: vedeniu CĎV UK, UTV UK za vysoko profesionálny prístup a spoluprácu, úžasnú pomoc, ktorej sa nám dostáva pri organizovaní našich podujatí.

Želajme si, aby sa nám práca v KLUBE darila, pre dobro našich členov a sympatizantov. Pre všetkých a všetkým pevné zdravie, pokoj na duši, dobrú myseľ a náladu, ale i radosť z dobre vykonanej práce.

Dr. Ivan Šiška