Aktuality

31. december 2019, 14:14

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu.

Výbor Klubu UTV pozýva všetkých členov klubu a sympatizantov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 24. januára 2020 o 14.00 hodine v posluchárni č. 19 CĎV na ul. Odbojárov 10/a.

Výbor Klubu UTV.