Aktuality

31. december 2019, 14:08

Veselého Silvestra a šťastný nový rok.

Vážené kolegyne, kolegovia

výbor Klubu UTV všetkým svojim členom a sympatizantom ďakuje za doterajšiu spoluprácu a spolu so želaním veselého Silvestra Vám do nového roku praje najmä zdravie, spokojnosť a radosť v kruhu blízkych.

Tešíme sa na stretanie pri akciách klubu.

Výbor Klubu UTV.