Aktuality

04. november 2019, 23:24

Pozvánka na besedu

Výbor Klubu UTV Vás srdečne pozýva na besedu, ktorá sa uskutoční v piatok dňa 29. novembra 2019 o 14.00 hod v posluchárni č. 19 CĎV, ul. Odbojárov 10/A. Hosťom besedy bude p. Anna Ghannamová, témou "SOCIÁLNE PROBLÉMY SENIOROV".

Tešíme sa na stretnutie.

Výbor Klubu UTV.