Aktuality

06. september 2019, 22:53

Exkurzia do Martina.

Na dňa 16. októbra pripravujeme exkurziu do Martina, kde navštívime Maticu slovenskú, Národný cintorín a etnologické múzeum. Odchod autobusu z Bratislavy je z parkoviska pri Istropolise o 6.30 hod. Bližšie informácie sú na nástenke na ul. Odbojárov.

Cena je 26.- euro.

Poplatok sa bude vyberať na pochode seniorov dňa 28. septembra a v budove CĎV, ul. Odbojárov 10/A dňa 30.9. od 13.00 do 14.00 hod., dňa 3.10. od 12.00 do 13.00 hod. a 8. 10. od 11.00 do 12.00 hod.

V prípade neúčasti treba dať za seba náhradu, poplatok sa nevracia.