Aktuality

14. apríl 2019, 22:34

Muzikál Mária Terézia.

Prihlásení záujemcovia si môžu vyzdvihnúť vstupenky na ul. Odbojárov 10/A

dňa 16. 4. v čase od 10.00 do 11.00 hod. u Mgr. Mrázovej.

Výbor klubu.