Aktuality

08. marec 2019, 00:22

Príprava exkurzií - Trenčín, Nitra.

Podľa plánu z Ročenky (str 64) klub pripravuje exkurziu do Trenčína. Termín 24. apríla 2019, cena 20 euro.

 

Obdobne plánujeme exkurziu do Nitry spojenú s návštevou divadelného predstavenia "Zaľúbený Shakespeare". Doplnkový program Topolčianky.

Termín 6. mája 2019, cena 20 euro.

 

Podrobnosti upresníme neskôr.

Výbor klubu UTV.