Aktuality

02. január 2019, 14:04

Výročná členská schôdza

Vážené kolegyne, kolegovia, priatelia Klubu UTV UK.

Výbor Klubu UTV UK Vás srdečne pozýva na výročnú členskú schôdzu klubu, ktorá sa uskutoční dňa 25. januára 2019 o 14.00 hod, v posluchárni č. 19 na ul. Odbojárov 10/A v Bratislave.

Ing. J. Hrouzek CSc., predseda výboru.