Aktuality

04. september 2018, 08:46

Otvorenie akademického roku 2018/2019

Nový akademický rok tradične otvárame pochodom seniorov. Stretneme sa na Šafárikovom námestí v sobotu 29. septembra o 10.00 hod pred budovou UK a prejdeme sa po nábreží Dunaja do  Eurovey. pri šálke kávy porozprávame o našich plánoch pre tento akademický rok.

Všetkých srdečne pozývame.

Výbor Klubu UTV.